Bingzhou Chen, Jiagui Luo
AIMS Mathematics, 2019, 4(4): 1170-1180. doi: 10.3934/math.2019.4.1170
Guillaume Cantin, Cristiana J. Silva
AIMS Mathematics, 2019, 4(4): 1145-1169. doi: 10.3934/math.2019.4.1145
+ Abstract     + HTML     + PDF(1606 KB)
Fred Yamoah, Adolf Acquaye, Sheraz Alam Malik
+ Abstract     + HTML     + PDF(421 KB)
Haohao Xu, Yuchen Gong, Xinyi Xia, Dong Li, Zhuangzhi Yan, Jun Shi, Qi Zhang
+ Abstract     + HTML     + PDF(1244 KB)
Yung-Pin Cheng, Ching-Wei Li, Yi-Cheng Chen
Jie Hu, Yangyang Wang, Yuwei Ma, Jiangxiong Wei, Qijun Yu
Xuelin Wang, Zhiquan Wang, Zhenjia Xie, Xiaoping Ma, Sundaresa Subramanian, Chengjia Shang, Xiucheng Li, Jingliang Wang
Arbaz Sajjad, Wan Zaripah Wan Bakar, Dasmawati Mohamad, Thirumulu Ponnuraj Kannan
+ Abstract     + HTML     + PDF(700 KB)
Kamal Solati, Zahra Rabiei, Samira Asgharzade, Hossein Amini-Khoei, Ali Hassanpour, Zahra Abbasiyan, Maryam Anjomshoa, Mahmoud Rafieian-Kopaei
+ Abstract     + HTML     + PDF(1416 KB)
Mojtaba Moosavian, Mina Moradzadeh, Ataollah Ghadiri, Morteza Saki
AIMS Microbiology, 2019, 5(3): 223-231. doi: 10.3934/microbiol.2019.3.223
+ Abstract     + HTML     + PDF(274 KB)

+More

Avinash Kumar Ranjan, Akash Anand, Vallisree S, Rahul Kumar Singh
AIMS Geosciences, 2016, 2(4): 273-285. doi: 10.3934/geosci.2016.4.273
+ Abstract     + HTML     + PDF(1063 KB)
Dyoni M. de Oliveira, Victor Hugo Salvador, Thatiane R. Mota, Aline Finger-Teixeira, Rodrigo F. de Almeida, Douglas A. A. Paixão, Amanda P. De Souza, Marcos S. Buckeridge, Rogério Marchiosi, Osvaldo Ferrarese-Filho, Fabio M. Squina, Wanderley D. dos Santos
+ Abstract     + HTML     + PDF(575 KB)
Alessio Russo, Francisco J Escobedo, Stefan Zerbe
+ Abstract     + HTML     + PDF(1081 KB)
Samuel Asumadu-Sarkodie, Phebe Asantewaa Owusu
AIMS Energy, 2016, 4(5): 675-696. doi: 10.3934/energy.2016.5.675
Paula García-Fraile, Esther Menéndez, Raúl Rivas
AIMS Bioengineering, 2015, 2(3): 183-205. doi: 10.3934/bioeng.2015.3.183
Antwi Nimo, Tobias Beckedahl, Thomas Ostertag, Leonhard Reindl
AIMS Energy, 2015, 3(2): 184-200. doi: 10.3934/energy.2015.2.184
Letizia Fracchia, Jareer J. Banat, Massimo Cavallo, Chiara Ceresa, Ibrahim M. Banat
AIMS Bioengineering, 2015, 2(3): 144-162. doi: 10.3934/bioeng.2015.3.144
Daniel A. Barone, Ana C. Krieger
Esther Menendez, Paula Garcia-Fraile, Raul Rivas
AIMS Bioengineering, 2015, 2(3): 163-182. doi: 10.3934/bioeng.2015.3.163
Paolo Dell’Aversana, Giancarlo Bernasconi, Fabio Chiappa
AIMS Geosciences, 2016, 2(1): 1-31. doi: 10.3934/geosci.2016.1.1

+More

Copyright © AIMS Press | disclaimer | open access policy | terms