Advanced Search

  Select All
Aniello Buonocore, Luigia Caputo, Enrica Pirozzi, Amelia G. Nobile
Aniello Buonocore, Luigia Caputo, Enrica Pirozzi, Maria Francesca Carfora
Marek Bodnar, Urszula Foryś
Qianhong Zhang, Fubiao Lin, Xiaoying Zhong
Abstract     + HTML     + PDF(648 KB)
Yu-Lan Ma, Bang-Qing Li
AIMS Mathematics, 2020, 5(2): 1162-1176. doi: 10.3934/math.2020080
Abstract     + HTML     + PDF(5287 KB)
Chuangxia Huang, Luanshan Yang, Jinde Cao
AIMS Mathematics, 2020, 5(4): 3378-3390. doi: 10.3934/math.2020218
Abstract     + HTML     + PDF(291 KB)
Yibing Sun, Yige Zhao
AIMS Mathematics, 2020, 5(5): 5076-5093. doi: 10.3934/math.2020326
Abstract     + HTML     + PDF(266 KB)
Xiaoli Hu, Shengmao Fu
Yanyan Du, Ting Kang, Qimin Zhang
Xiangqi Zheng
AIMS Mathematics, 2021, 6(1): 156-167. doi: 10.3934/math.2021011
Abstract     + HTML     + PDF(232 KB)
  • First
  • Prev
  • 1
  • Next
  • Last
  • Total:1
  • Go To

Scholar Center

Open Access Journals
Blog:
More

Export file

Format

Content

Open Access Journals